Usługi

W ramach kompleksowej obsługi Klientów, zapewniamy:

  • współpracę z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym – negocjacje szczegółowych warunków ubezpieczenia, dopasowanych do potrzeb Klientów,
  • reprezentację klienta wobec zakładów ubezpieczeń,
  • doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, analiza rynku ubezpieczeniowego, usługi doradztwa w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych oraz na życie
  • przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia popartego analizą rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych,
  • obsługę i monitoring bieżących umów ubezpieczeniowych, nadzór nad wykonywaniem umów ubezpieczenia (administracja polis, informowanie  klienta o wszystkich terminach związanych z umowami ubezpieczenia (okres ubezpieczenia, daty zapłaty kolejnych rat)
  • pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

W naszej działalności kierujemy się stałą troską o zabezpieczenie interesów naszych klientów poprzez ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego.