Oferta dla firm

Każdy przedsiębiorca – bez względu na to czy jest to osoba fizyczna, małe czy duże przedsiębiorstwo, jest narażony na występowanie pewnych nieuniknionych ryzyk, które zagrażają mu ze względu na wykonywaną działalność gospodarczą.

Wszechstronność i różnorodność rynku ubezpieczeniowego pozwala na ubezpieczenie większości z nich.

Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia,
 • Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu,
 • Ubezpieczenie OC przewoźników,
 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie towarów w transporcie,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych,
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
 • Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych,
 • Ubezpieczenia turystyczne,
 • Gwarancje ubezpieczeniowe-kontraktowe (wadium oraz należyte wykonanie kontraktu oraz właściwe usunięcie wad i usterek),
 • Grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie.